นันท์นภัส บุญยิ่ง

นันท์นภัส บุญยิ่ง
เตาอบเบเกอรี่
เตาอบชนิด Deck Oven เป็นเครื่องมือที่สำคัญในโลกของการทำขนม เนื่องจากมีความสามารถในการสร้างความร้อนที...
review Kenwood
รีวิวเครื่องตีแป้ง Kenwood แบรนด์ชั้นนำจาก ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นแบรนด์ชั้นนำของยุโรปป นอกจากจะมีชื่อ...
K.C.C cover.001
ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ ร้านขายวัตถุดิบเบเกอรี่ กรุงเทพ ซึ่งเป็นร้านที่เราไปช็อบประจำ 3 ร้าน