สมาชิกทีม Fooded.co

สมาชิกในทีมของเราเป็นกลุ่มผู้ที่มีความสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานร่วมกันในทีม เขาเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้ทีมดำเนินงานไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของทีม

PatinOsaka

พัชรี พนาราม

คอลัมนิสต์

144240

นันนภัส บุญยิ่ง

เชฟ/คอลัมนิสต์

S__84459545

ณัฐนรี มานะธัญญา

ครีเอทีฟ

Piek

สหธน จินดามณีพิทักษ์ (เปี๊ยก)

Columnist