sourdough starter

sourdough starter
Sourdough starter
การเลี้ยงยีสต์ธรรมชาติ หรือ ซาวร์โดว์ สตาร์ทเตอร์ หรือ เลอแวง เป็นสิ่งที่ต้องการการใส่ใจ และเข้าใจธร...